Regualmin

1. OILPARTS.PL 

OILPARTS.PL to sklep internetowy prowadzący sprzedaż części, chemi oraz akcesori motoryzacyjnych w formie wysyłkowej lub z odbiorem osobistym w punkcie odbioru.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy OILPARTS.PL  jest prowadzony przez firmę OILPARTS Piotr Pyrz  NIP 5242507691 z siedzibą w Markach 05-270  przy ul. Leopolda Lisa Kuli 103 G1.

Kontakt z OILPARTS.PL odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 690 02 16 19
- adres e-mail: biuro@oilparts.pl

Konto bankowe:

Nazwa: BRE BANK S.A. 
Oddział: mBANK
Numer konta: 39 1140 2004 0000 3202 7648 5162

3. WARUNKI OGÓLNE

1.Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.oilparts.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.

5.Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do OILPARTS.PL oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

6.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

7.OILPARTS.PL odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: biuro@oilparts.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel. 690 02 16 19  (pon.-piąt. w godz. 9:00 - 18:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona.
OILPARTS.PL posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 48 godzin roboczych:

- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

7. WYSYŁA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem K-EX,DHL,FEDEX,UPS,POCZTA POLSKA,DPD oraz Paczkomaty INPOST.

Istnieje również możliwość odbioru osobistego w punkcie odbioru  (03-299 Warszawa ul. Oknicka 9 ). OILPARTS.PL  poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


1.Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.oilparts.pl/zwroty.

3.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4.Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie OILPARTS.PL

6.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.W przypadku zwrotu, OILPARTS.PL gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar.

8. Koszty przesyłki kurierskiej zwracanego towaru pokrywa konsument.

9. REKLAMACJE

1.Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.oilparts.pl/zwroty. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
OILPARTS
05-270 Marki
ul.Leopolda Lisa Kuli 103G1

3.Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar oraz dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4.OILPARTS.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5.W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

6.Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, OILPARTS.PL zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.

7.Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

8.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych OILPARTS.PL wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w GIODO.